Katalóg produktov
Najpredávanejší tovar
Nový tovar
Cena: 39 €
Dostupný ihneď
Úvod >>
Psychomotorické hry s padákom

Psychomotorika je forma pohybovej aktivity, ktorá je zameraná na prežívanie pohybu. Vedie k poznávaniu vlastného tela, okolitého sveta a k zážitkom pohybových aktivít.

Prostredníctvom hier vylaďuje psychofyziologický stav človeka. Je formou aktívneho odpočinku, procesom regenerácie a vhodnou aktivitou kompenzácie duševnej námahy. Je jednoduchá, zámerná a pútavá.
Jedným z hlavných cieľov psychomotoriky je naučiť deti vnímať svoje vlastné telo a porozumieť mu. (Mužík, Krejčí, 1997). 
 
Cieľom psychomotoriky je prirodzené prežívanie radosti z pohybu, hry a z telesných cvičení, ako aj vytvorenie tzv. bio - psycho - socio - spirituálnej pohody človeka. Jedná sa o vyrovnanie biologických potrieb človeka s duševným pokojom, s uspokojivým postavením v kolektíve a spoločnosti a s vierou v životnú filozofiu o napĺňaní života, ktorá človeku pomáha v osobnom raste, rešpektuje individuálne rozdiely v cieľoch aj prostriedkoch života a zodpovedá založeniu človeka. Jedine optimálna rovnováha všetkých uvedených zložiek prispieva k celkovému zdraviu osobnosti. Zdravie je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie /WHO/ taký stav organizmu, kedy je človek úplne v poriadku fyzicky, psychicky a sociálne. 
 

Psychomotorické hry s padákom 

1. Medúza
Hráči sa rozostúpia okolo padáka, chytia ho za okraje oboma rukami a vykonávajú pozvoľna dvíhanie padáka vzpažením a klesanie padáka pripažením:
a) zrýchleným pohybom paží vytvárame jemný vánok,
b) vedúci vyberie jedného hráča, ktorého úlohou je podbehnúť medúzu pri jednej vlne: - to isté dvaja hráči súčasne,
- to isté vybraná skupina hráčov,
- to isté všetci hráči, ktorí sa na okraji padáka držia rovnakej farby,
c) po každom zdvihnutí padáka hráči urobia krok smerom do stredu kruhu a po každom kroku ostanú bližšie k stredu. Po niekoľkých krokoch sa všetci skryjú pod padák - pod medúzu.
 
Poznámka: počas podbiehania „medúzy“ dávajte pozor na stretnutia pod padákom, môže dôjsť k úrazu. Hra precvičuje priestorovú orientáciu. Pri vytváraní veľkej medúzy môže dochádzať vplyvom zmenšovania priestoru k stavom úzkosti až fóbiám. Možno im predchádzať podporou osobnosti - napr. uchopením za ruku a pod. Zážitok z tejto hry je umocnený v bazéne - medúza je nad hladinou a všetci sú vo vode.
 
 
2. Chôdza po mori
Hráči sa rozostúpia okolo padáka, uchopia ho za okraj oboma rukami a urobia drep. Miernym pohybom predlaktia hore a dole rozvlnia padák ako morskú hladinu:
- vybraný hráč musí prejsť rozvlnenú hladinu,
- to isté, ale hladinu musí prebehnúť,
- vedúci vyberie dvoch alebo viacerých hráčov a tí musia rozvlnenú hladinu prejsť spoločne,
- vybraní hráči prechádzajú padák po vybraných farbách.
 
Poznámka: pri tejto hre sa môžu objaviť pocity úzkosti z pohybujúcej sa plochy, preto odporúčame spočiatku takýchto hráčov sprevádzať. Pri častejšom opakovaní hry možno pocity úzkosti odstrániť.
 
 
3. Kolotoč
Hráči sa rozostúpia okolo padáka, chytia ho oboma rukami a napnú ho:
a) začnú chodiť dookola, chôdza sa postupne zrýchľuje až prechádza do behu,
b) chodia alebo behajú s napnutým padákom v priestore,
c) behajú súčasne dookola a v priestore, tí, ktorí sa už padáka neudržia, vybiehajú do vzdialenejších častí priestoru.
 
Poznámka: pri tejto hre rozvíjame nervosvalovú koordináciu a priestorovú orientáciu a súčasne má hra vysoký fyziologický účinok.
 
 
4. Morské vlny 
Hráči sa rozostúpia okolo padáka a uchopia ho oboma rukami. Vedúci určí prvého hráča, ktorý urobí drep a hneď sa zasa postaví. Ďalší hráči vedľa neho robia postupne to isté tak dlho, pokým sa všetci naučia tzv. mexickú vlnu. 
Obmena: vedúci určí dvoch hráčov stojacich oproti sebe, jeden robí drep a druhý súčasne vzpaží. Tým dochádza k zväčšovaniu vĺn. Môžeme robiť aj niekoľko vĺn súčasne za sebou. 
 
Poznámka: na kontrolu vytváraných vĺn použijeme kotúľanie lopty. Ak sú vlny pravidelné - lopta sa bude kotúľať po okrajoch padáka a nevypadne. Hráči sa však nesmú sústrediť na pohyb lopty, ale na pohyb padáka.
 
 
5. Lopty na vlnách 
Hráči sa rozostúpia okolo padáka a uchopia ho oboma rukami: 
a) na padák dáme balóniky a hráči robia malé morské vlny, 
b) na padák dáme lopty rôznych druhov a veľkostí (tenisové loptičky, balóniky, molitanové lopty) a hráči znova robia morské vlny.
 
 
6. Lievik 
Hráči sa rozostúpia okolo padáka a uchopia ho oboma rukami. Do padáka dá vedúci niekoľko tenisových loptičiek a hráči sa snažia pohybom padáka o to, aby loptička prepadla otvorom, ktorý je uprostred padáka. 
Obmena: Každá farba loptičky má určitý počet bodov a podľa bodového ohodnotenia súťažia družstvá v určitom časovom limite. 
 
Poznámka: Hra slúži k odhaleniu typu temperamentu osobnosti, k odhaleniu čiernych ovcí v skupine. 
 
7. Stráž loptičky 
Hráči sa rozostúpia okolo padáka a uchopia ho jednou rukou. Do padáka dáme nafukovacie balóniky. Zdvíhaním padáka (morské vlny alebo medúza) dochádza k vyletovaniu balónikov mimo priestor padáka. 
Hráči ich vracajú voľnou rukou späť nad padák. 
Obmena: Do padáka pridáme rôzne druhy lôpt a loptičiek a hra sa opakuje. 
- Ak loptičky nedostatočne vylietajú alebo ak hráči už hru zvládajú, môže vedúci urobiť drep pod padákom a proti pohybom vyhadzovať loptičky z padáka. 
 
Poznámka: Opäť môžme pozorovať temperament hráčov a niektoré vlastnosti osobnosti, najmä neuroticizmus a extroverziu.
 
8. Lietajúci tanier 
Padák položíme na vozík s kolieskami tak, aby otvor padáka bol uprostred vozíka. Vyberieme jedného hráča, ktorý nastúpi do „taniera“ a posadí sa na vozík do stabilného sedu (turecký sed). Aby bol hráč stabilnejší, je vhodné podvliecť pod vozíkom oboma smermi švihadlá, nad vozíkom ich konce spojíme a prevlečieme ich otvorom tak, aby si ich sediaci hráč mohol omotať okolo ruky. Ostatní hráči uchopia padák oboma rukami a začnú sa pomaly s padákom pohybovať v priestore. Jazdu možno postupne zrýchľovať a otáčať sa dookola.
Obmena: Hráči držiaci padák vzpažia a z padáka sa stane tanier ohraničený vnútri priestoru. Sediaci hráč nemá kontakt s okolím a hra je náročnejšia. 
 
Poznámka: Počas hry dochádza opäť k prežívaniu pocitu „jazdy“. Spočiatku volíme pomalšie tempo „jazdy“ – niektorí hráči by mohli mať obavy.
 
 
 
 
PSYCHOMOTORIKA PRE KAŽDÉHO, 2006
PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
 

Kúpiť padák s rúčkami Ø 185 cm

Kúpiť padák s rúčkami Ø 300 cm

 

Nákupný košík
Množstvo: 0
Cena: 0
Výhody našich produktov
Servisné informácie
 
Hlavná stránka|Kontakty|Platba a dodanie|Vel’koobchod|Fotogaléria|Show-room
Copyright © 2010-2024 Lemonsport. All rights reserved.
Website Development: Top Glance s.r.o.